heart

heart
/hɑ:t/ * danh từ - (giải phẫu) tim - lồng ngực =to draw somebody to one's heart+ kéo ai vào lòng - trái tim, lòng, tấm lòng, tâm can, tâm hồn =a kind heart+ lòng tốt =a hard heart+ lòng nhẫn tâm sắt đá =a heavy heart+ lòng nặng trĩu đau buồn =a false heart+ lòng giả dối, lòng phản trắc =a heart of gold+ tấm lòng vàng =to touch (move) someone's heart+ làm mủi lòng ai =after one's heart+ hợp với lòng (ý) mình =at heart+ tận đáy lòng =from the bottom of one's heart+ tự đáy lòng =in one's heart of hearts+ trong thâm tâm =with all one's heart+ hết lòng, với tất cả tâm hồn - tình, cảm tình, tình yêu thương =to have no heart+ không có tình, sắt đá, nhẫn tâm =to win (gain) someone's heart+ tranh thủ được cảm tình của ai, chiếm được tình yêu của ai =to give (lose) one's heart to somebody+ yêu ai, phải lòng ai - lòng can đảm, dũng khí; sự nhiệt tâm, sự hăng hái phấn khởi =to take heart+ can đảm, hăng hái lên =to lose heart+ mất hết can đảm, mất hết hăng hái =to be out of heart+ chán nản, thất vọng =to be in [good] heart+ hăng hái, phấn khởi - người yêu quí, người thân yêu (tiếng xưng hô âu yếm) =dear heart+ em (anh) yêu quý =my hearts+ (hàng hải) những anh bạn dũng cảm của tôi - giữa, trung tâm =in the heart of summer+ vào giữa mùa hè =in the heart of Africa+ ở giữa Châu phi - ruột, lõi, tâm =heart of a head of cabbage+ ruột bắp cải - điểm chính, điểm chủ yếu, điểm mấu chốt; phần tinh tuý; thực chất =the heart of the matter+ điểm mấu chốt của vấn đề; thực chất của vấn đề - sự màu mỡ (đất) =to keep land in good heart+ giữ cho đất màu mỡ =out of heart+ hết màu mỡ - (đánh bài), (số nhiều) "cơ" , (số ít) lá bài "cơ" =queen of hearts+ Q "cơ" - vật hình tim !to be sick at heart - đau buồn, buồn phiền; não lòng, ngao ngán - (nói trại) buồn nôn !to be the heart and soul of - (nghĩa bóng) là linh hồn của (một tổ chức...) !to break someone's heart - (xem) break !by heart - thuộc lòng, nhập tâm =to learn by heart+ học thuộc lòng =to have something by heart+ nhớ nhập tâm cái gì !to cheer (delight, gladden, rejoice, warm) the cockles of someone's heart - làm cho ai vui sướng, làm cho ai phấn khởi !to come (go) home to somebody's heart !to go to somebody's heart - làm ai mũi lòng, làm ai thấm thía đến tận tâm can !to cry (sob, weep) one's heart out - khóc lóc thảm thiết !to cut (touch) somebody to the heart - làm ai đau lòng, chạm đến tâm can ai !to do someone's heart good - làm ai vui sướng !to devour one's heart !to eat one's heart out - đau đớn âm thầm, héo hon mòn mỏi đi vì sầu khổ !to find [it] in one's heart to do something - cảm thấy, thích làm gì; tự bắt mình phải làm gì, quyết tâm làm gì ((thường) phủ định) !to have a soft (warm) spot in one's heart for somebody - có cảm tình với ai !to have one's heart in (sank into) one's boot (shoes) !to have one's heart in (leaped into) one's mouth (throat) - sợ hết hồn, sợ chết khiếp !to have one's heart in one's work - làm việc hăng hái hết lòng !to have something at heart - thiết tha với cái gì, hết sức quan tâm tới cái gì !to have the heart to do something - có đủ can đảm làm gì - có đủ nhẫn tâm làm gì !not to have a heart to do something - không nỡ lòng nào làm cái gì - không đủ can đảm (không dám) làm cái gì !have a heart! - (từ lóng) hãy rủ lòng thương! !to have one's heart in the right place !one's heart is (lies) in the right place - tốt bụng, có ý tốt, có thiện ý ![with] heart and hand - hết sức nhiệt tình, với tất cả nhiệt tâm !heart and soul !with all one's heart and soul - với tất cả tâm hồn, hết lòng, hết sức thiết tha !in the inmost (secret) recesses of the heart !to keep up heart - giữ vững tinh thần, không chán nản, không thất vọng !to lay one's heart bare to somebody - thổ lộ nỗi lòng của ai !to lay something to heart - để tâm suy nghĩ kỹ cái gì !to lie [heavy] at someone's heart !to weigh upon somebody's heart - đè nặng lên lòng ai !to open (uncover, pour out) one's heart to somebody - thổ lộ tâm tình với ai !searching of heart - (xem) searching !to take something to heart - để tâm làm cái gì; quá lo lắng buồn phiền về việc gì !to take heart of grace - lấy can đảm, can đảm lên, hăng lên !to take the heart out of somebody !to put somebody out of heart - làm cho ai chán nản thất vọng !to wear one's heart upon one's sleeve - ruột để ngoài da

English-Vietnamese dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • heart — W1S1 [ha:t US ha:rt] n ↑artery, ↑brain, ↑fatty, ↑tissue, ↑heart, ↑kidney, ↑intestine, ↑intestine2, ↑small, ↑large, ↑liver, ↑lung, ↑muscles, ↑stoma …   Dictionary of contemporary English

 • Heart — (h[aum]rt), n. [OE. harte, herte, heorte, AS. heorte; akin to OS. herta, OFies. hirte, D. hart, OHG. herza, G. herz, Icel. hjarta, Sw. hjerta, Goth. ha[ i]rt[=o], Lith. szirdis, Russ. serdtse, Ir. cridhe, L. cor, Gr. kardi a, kh^r. [root]277. Cf …   The Collaborative International Dictionary of English

 • heart — [ hart ] noun *** ▸ 1 organ that pumps blood ▸ 2 area of chest with heart ▸ 3 your feelings ▸ 4 inner central part ▸ 5 shape representing love ▸ 6 suit of playing cards ▸ 7 most important part ▸ + PHRASES 1. ) count the organ in your chest that… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • heart — [härt] n. [ME herte < OE heorte, akin to Ger herz < IE base * k̑erd , k̑ṙd , heart > L cor, (gen. cordis), Gr kardia, OIr cride, Serb sr̈ce] 1. a) the hollow, muscular organ in a vertebrate animal that receives blood from the veins and… …   English World dictionary

 • HEART — (Heb. לֵב, lev, pl. לִבּוֹת, libbot; לֵבָב, levav, pl. לְבָבוֹת, levavot). The corresponding Hebrew words only sometimes have the meanings in question but many translators and writers on Bible are, or act as if they were, largely unaware of the… …   Encyclopedia of Judaism

 • heart — ► NOUN 1) a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system by rhythmic contraction and dilation. 2) the central, innermost, or vital part: the heart of the city. 3) a person s feeling of or capacity for love or… …   English terms dictionary

 • Heart — Жанры Рок, хард рок, AOR Годы с 1974 года Страны …   Википедия

 • Heart FM — (Музыка сердца) Страна …   Википедия

 • Heart — o su plural Hearts (en castellano: corazón o corazones) puede referirse a: Contenido 1 Traducción 2 Heart 2.1 Música 2.2 Cine y televisión …   Wikipedia Español

 • heart — O.E. heorte heart; breast, soul, spirit, will, desire; courage; mind, intellect, from P.Gmc. *khertan (Cf. O.S. herta, O.Fris. herte, O.N. hjarta, Du. hart, O.H.G. herza, Ger. Herz, Goth. hairto), from PIE *kerd heart (Cf. Gk. kardia, L …   Etymology dictionary

 • Heart On — Album par Eagles of Death Metal Sortie 28 octobre 2008 Enregistrement 2008 Genre Garage rock, Hard rock Producteur Josh Homme …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”